Pagerank ellenőrzés
Eötvös József Gimnázium

Alapítványi iskola, Felnőttképző, Gimnáziumok, Középiskolák, Tehetségkutató / gondozó (Budapest » » Budapest, V. kerület)
Eötvös József Gimnázium Cím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. Web: www.ejg.hu Telefon: +36(1) 327-7291 / +36(1) 327-7290 Fax: +36(1) 327-7298 E-mail cím: erdosi@ejg.hu
Térkép: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.

Iskolánk 1921-ben vette fel Eötvös József nevét. A választás nem volt véletlen, hiszen erkölcsi és szellemi példája mellett a kultuszminiszter több szállal kötődött iskolánkhoz. Ő volt annak a küldöttségnek a vezetője, aki magyar nyelvűvé válásunkat támogatta és segítette 1861-ben; és ő volt, akinek nevét iskolai önképzőkörünk felvette 1872-ben.

Iskolánkat elsősorban olyan intézménynek tekintjük, amely kultúrát közvetít az itt zajló oktató-nevelő munka segítségével. A kultúra számunkra egyaránt jelent ismereteket, érzelmi műveltséget, szociális érzékenységet és szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán, reál és informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúrát ugyanakkor élő, változó folyamatnak tartjuk, amelyet minden tantárgy képvisel, és amelyben tanár és diák egyaránt érdekeltek a megismerni és megismertetni akarásban. Az így értelmezett egyenrangúság feltételezi a másik ember, a környezet méltóságának tiszteletben tartását. Figyelmet fordítunk - az alkotmányos kereteken belül - a vélemények, gondolatok, egyéni állásfoglalások szabad megnyilvánulására. Biztosítjuk a vallási, világnézeti információk tárgyilagos közvetítését. Igény szerint biztosítjuk a történelmi egyházak hitoktató tevékenységét az intézményen belül.

1992 óta minden évben két hatévfolyamos osztály indul. A hatévfolyamos képzés kezdetben a kiskamaszok életkori sajátosságaira építve, a felesleges tantárgyismétléseket kikerülve a témakörök, tantárgyak egyeztetésével történő feldolgozás segítségével lehetőséget biztosít nyugodtabb tárgyalási tempóban az érlelési szakaszok megfelelő ütemezésére. Két év az alapozó szakasz, a második két év az orientáló szakasz, az utolsó két év a pályaválasztást közvetlenül megelőző fakultációs időszak.

A hatévfolyamos osztályokba írásbeli és szóbeli felvételi alapján lehet bekerülni, így több oldalról is meg tudjuk mérni az ide jelentkezők teljesítményét. A jelentkezőknek az írásbelin magyar nyelvtanból és matematikából kell feladatokat megoldaniuk, a szóbelin pedig a választott tantárgyukból kell beszámolniuk. Természetesen mi is szeretnénk, hogy aki akar, az személyes tapasztalatot szerezhessen az iskolánkban folyó munkáról. Ennek érdekében nyílt napot tartunk az érdeklődők számára, akik két tanórán vehetnek részt.

A négyévfolyamos osztályokba írásbeli és szóbeli felvételi alapján lehet bekerülni, így több oldalról is meg tudjuk mérni az ide jelentkezők teljesítményét. A jelentkezőknek az írásbelin magyar nyelvtanból és matematikából kell feladatokat megoldaniuk, a szóbelin pedig a választott tantárgyukból kell beszámolniuk. Természetesen mi is szeretnénk, hogy aki akar, az személyes tapasztalatot szerezhessen az iskolánkban folyó munkáról. Ennek érdekében nyílt napot tartunk az érdeklődők számára, akik két tanórán vehetnek részt.

Iskolánk tehetséggondozó iskola, és számunkra a tehetséggondozás területei nagyon szerteágazóak. Figyelemmel kísérhetjük diákjaink tehetségét a szakórai munkában, a házi és az iskolán kívüli tanulmányi versenyeken, témanapjainkon, szakköreinken, az egyes osztályok közösségi munkájában, a kórusban, a sportban, az iskolai színházi előadásokon, az iskolai újságban vagy akár a diákönkormányzati munkában. Célunk, hogy a pillanatnyilag hozzánk járó mintegy 850 diák minél több területen megmutathassa rátermettségét, hiszen sokéves tapasztalatunk szerint nagyon sok tehetséges gyerek jár iskolánkba.

Jelenleg hét alapítvány működik az Eötvös József Gimnáziumban, ezeknek célkitűzései és a jutalmazottak köre sokrétű; a díjak odaítéléséről felkért vagy állandó tagságú kuratórium dönt. Alapvetően az alapítványok tőkéjének osztható éves kamata (az Eötvös József Alapítvány esetében ezen felül az éves 1%-os felajánlások összege) fedezi a díjak, sikeres pályamunkák, programok megvalósításának költségeit.

1/5

Elfogadott fizetőeszközök

  • Átutalás
  • Készpénz