Pagerank ellenőrzés
Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Alapítványi iskola, Alternatív iskolák, Felnőttképző, Gimnáziumok, Kereskedelmi iskola, Középiskolák, Közgazdasági iskola, Önkormányzati iskolák, Szakiskolák, Szakmunkásképző (Budapest » » Budapest, III. kerület)
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Cím: 1035 Budapest, Raktár utca 1. Web: www.akg.hu Telefon: +36(1) 388-6759 / +36(1) 250-3714 Fax: +36(1) 368-8840 E-mail cím: horngy@akg.hu
Térkép: 1035 Budapest, Raktár utca 1.

OM 035454
Fenntartónk: Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány
Adószáma: 19010832-2-41
Számlaszám: MKB 10300002-20216173-0000328

Kedves leendő középiskolás!
Ha a hagyományos tantárgyakat szeretnéd érdekes, új megközelítésben tanulni, emellett szeretnél a továbbtanulásodhoz biztos alapokat, magabiztos fellépést, mindeközben szeretnéd kibontakoztatni a tehetségedet az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 7 éves képzését neked találták ki.
8500 négyzetméteres intézményünkben az otthonosság érzete mellett tornacsarnok, két színházterem, alkotóműhelyek, több ezer kötetes könyvtár, olvasótermek, természettudományi laborok és informatikai központok várnak, és a tizenegyedik nyelvi évben a nyelvvizsga lehetősége is nyitva áll előtted.

Az iskola általános alapelve:
A gyerek nem az életre készül, hanem él.
Az AKG jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola.

* Jelenelvű, mert pedagógusaink szakmai meggyőződése, hogy a kamaszkor csak éppen annyira átmeneti állapot az ember életében, mint bármely más életszakasz. Így, a felnőttkorra való kondicionáláson túl, nagy hangsúlyt fektetünk a rövid távú sikerekre való törekvésre, a napi örömök megélésére, az aktuális problémák, konfliktusok feloldására.
* Lemondtunk az intézményi szabályozó eszközökről (pl. ellenőrző), s helyére az információ szabadságát, a tanulók szabad döntését, a személyességet, az érdeklődést, az érdekeltséget helyeztük.
* Szakmai programunk szerint a működés középpontjában az egyes gyerek áll, ezért a személyes kapcsolatokat leginkább erősítő, folyamatos együttműködést igénylő szervezeti és tevékenységformákat alakítottunk ki.
* Az AKG programja szorosan kötődik a század eleji reformpedagógiákhoz, pedagógiai alternatívákhoz; érték, norma és képzési alternatívákat kívánunk közvetíteni diákjaink számára.

Felvételi tájékoztató (2011/2012 tanévre)

A képzés jellemzői
Képzési idő: 7 év

- Alsó középfokú szakasz: 7-10. évfolyam
Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzi. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

- Nyelvi kommunikációs év: 11. évfolyam
Ebben az évben az órák 2/3 részében a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szintentartás és képességfejlesztés történik. A szakasz önálló éves projekt beszámolóval zárul.

- Felső középfokú szakasz: 12-13. évfolyam
A gimnáziumi képzésben differenciált, alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzést nyújtunk. Ezt a szakaszt a szaktudományok önálló megjelenése, a jellemzően egyéni órarendek, az önálló tanulás, a tárgyanként, programonként többszintű képzés, a szaktudományos specializációk, osztályozás, vizsgák, a nagyobb lélegzetű egyéni alkotások jellemzik. Általános cél a pályaorientáció, az érettségire, felvételire való felkészítés, de hangsúlyos a tanulás, mint öncél, a tudás, a kultúra megszerzésének öröme.

Tantárgyak: magyar irodalom, történelem, idegen nyelvek, anyanyelv, matematika, természettudományok (fizika, kémia, természetföldrajz, biológia), társadalomtudományi és közgazdasági tantárgyak (közgazdaságtan, társadalomismeret, pszichológia, társadalomföldrajz, néprajz), művészeti tárgyak, alkotó körök, testnevelés.
Az iskola az érettségi tárgyakból létszámkorlát nélkül, bármely más tárgyból 8 főtől biztosít tanulási lehetőséget.
Az elmúlt években az iskolában végzett diákok 95-100%-a tanult tovább felsőoktatási intézménybe.

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 20 éve működő alapítványi középiskola.
Az iskolarendszerű nappali tagozatos képzések hallgatói teljes tanítási időben járnak iskolába, így a tanulókat megilleti (ha jár a család számára) a családi pótlék, ill. a diákigazolvány és az egyéb kedvezmények, úgy mint a kedvezményes étkezési lehetőség, a könyvtárhasználat vagy az állandó internetezési lehetőség.
Az iskola épülete teljesen akadálymentes, így szeretettel várjuk a mozgássérültek jelentkezését is!
Az ajánlott szakok mindegyike államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben megnevezett szakma. A képzés állami szakmai vizsgával zárul, melynek sikeres letételét állami képesítő bizonyítvánnyal igazoljuk.
Az alapképzések ingyenesek, csak a kötelező többletként oktatott és a választott tárgyak térítéskötelesek
További tájékoztató az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumról

1/3

Elfogadott fizetőeszközök

  • Átutalás
  • Étkezési jegyek
  • Készpénz