Pagerank ellenőrzés
Rendőrtiszti Főiskola

Főiskolák, Katonai / Rendészeti iskola, Önkormányzati iskolák (Budapest » » Budapest, XII. kerület)
Rendőrtiszti Főiskola Cím: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. Web: www.rtf.hu Telefon: +36(1) 392-3500 Fax: +36(1) 392-3502 E-mail cím: web@rtf.hu
Térkép: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

Az RTF-et az 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelettel alapították. A tvr. az RTF feladatául a Belügyminisztériumban rendszeresített munkakörök betöltésére alkalmas, magas szakmai képzettségű rendőrtisztek felkészítését, valamint a büntetés-végrehajtás tiszti állományának utánpótlását jelölte meg.

A képzés állambiztonsági (ma nemzetbiztonsági), bűnügyi, közbiztonsági (jelenleg közrendvédelmi és közlekedés-rendészeti), igazgatásrendészeti, valamint büntetés-végrehajtási szakokon kezdődött meg. Mindez 1987-től a vámnyomozói (jelenleg pénzügyi nyomozó), 1991-től a vámigazgatási, 1992-től a határrendészeti, 2000-től a gazdaságvédelmi, 2003-tól a katasztrófavédelmi, 2006-tól a (magán)biztonsági lehetőséggel bővült; a nemzetbiztonsági szak szünetel.

Az RTF – amelynek fenntartója a Belügyminisztérium – a rendészeti ágazat szervei, így különösen a Büntetés-végrehajtási Szervezet és a Rendőrség, az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság, a Vám- és Pénzügyőrség számára, valamint a magánbiztonsági szféra részére nappali tagozaton három éves, levelező tagozaton négy éves felsőfokú alapképzés, illetve három féléves szakirányú továbbképzés keretében képez tiszti, közalkalmazotti, köztisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, felsőfokú képesítésű rendészeti szakembereket.

Hivatásával folyamatosan kettős célt teljesít: magas kvalitású, a nemzetközi színtéren is helytállni képes és tájékozott szakembereket képez a rendészet jelenlegi feladatainak eredményes ellátására, ugyanakkor a posztgraduális képzéssel szakembereket készít fel a rendvédelmi testületek jövőre orientált fejlesztésének kezdeményezésében és végrehajtásában történő hozzáértő részvételre.

A főiskolai hallgatók létszámát évről évre a szakmai szervek létszámigényei, az államilag finanszírozható létszám és az RTF befogadó kapacitása határozzák meg. A nappali tagozatra évente 160-180 hallgató nyer felvételt; a levelező tagozaton évfolyamonként 200-250 hallgató tanul; a szakirányú továbbképzési szakokon kurzusonként 60-90 a hallgatók létszáma; a rendőrszervező szaktanfolyamokon, valamint a továbbképző tanfolyamokon évente többszáz rendészeti szakember vesz részt.

Az RTF nappali tagozatán végzett és a tanulmányi előmeneteltől függően hadnaggyá vagy főhadnaggyá előléptetett hallgatók helyi és területi szerveknél történő elhelyezkedését a képzésben és a foglalkoztatásban érintett országos hatáskörű parancsnokságok garantálják. A pályakezdők többsége beosztott tisztként, kisebb részük vezetőként kezdi meg a tevékenységét.

Jövőkép
Az Európai Unióban a személyek szabad áramlása a négy alapszabadság egyike. A felsőoktatás európai szintű és átfogó reformjának alapgondolata szerint, az egységesülő Európában mielőbb biztosítani kell az uniós munkaerőpiacra felkészítő nemzeti felsőoktatási rendszerek közelítését, összehasonlíthatóságát és átjárhatóságát annak érdekében, hogy minél hathatósabban elősegítsük a végzettek majdani munkaerőként való alkalmazhatóságát. Az RTF helyesen érti, hogy a rendészeti ágazatra és az azt kiszolgáló rendészeti felsőoktatásra is érvényes ez az alapvetés.

Igazodva a felsőoktatás mindenkori célkitűzéseihez és követelményeihez, az intézményi szenátus és a főigazgató, illetve rektor hatáskörében az elmúlt másfél évtizedben olyan irányító és képzési dokumentumok születtek meg, amelyek konzekvensen meghatározzák stratégiánkat, valamint a modernizáció fő irányait, és hűen tükrözik küldetésünk és stratégiánk filozófiai alapjait, trendjét és fejlődéstörténetét.

Küldetésnyilatkozat
A Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: RTF) a hazai felsőoktatás autonóm rendészeti felsőoktatási intézménye, amely kiegyensúlyozott jogszabályi környezetben, stabil fenntartói háttérrel, hosszútávon prognosztizálható megrendelői igényekkel, a kölcsönös előnyökön alapuló két- és többoldalú együttműködéssel a teljes rendészeti ágazat és a magánbiztonsági szféra számára megbízható felsőoktatási partnerként kiforrott filozófiával, pozitív jövőképpel, határozott identitással és sajátos arculattal eredményesen betölti rendeltetését, eltökélten megfelel hivatásának és a vele szemben támasztott követelményeknek, és amelynek tevékenységében az oktatás, a nevelés és a rendészetet tárgyának tekintő tudományos kutatómunka egységes egészet képez.

Felvételi rendszer
Felvétellel kapcsolatos ügyekben a Tanulmányi Igazgatóság az illetékes.
Telefon: 06-1-392-3565, 06-1-392-3500/19-240, 19-271
BM: 19-240, 19-271;
Fax: 06-1-392-3562; 19-416
E-mail: tanig@rtf.hu

A felsőoktatásról szóló törvény alapján a Rendőrtiszti Főiskolán felvételi vizsga nincs, a hallgatók az érettségi vizsga eredményei alapján nyernek felvételt, azonban továbbra is meg kell felelniük a fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon.
Intézményünk a jelentkezési lapok elektronikus feldolgozását követően levélben értesíti ki a polgári jelentkezőket az alkalmassági vizsgálatok időpontjáról.

Felvételi tájékoztatók (letölthető)

KÉPZÉSEK

Mesterképzés
- Rendészeti vezető mesterszak
Alapképzés
- Rendészeti igazgatási alapszak
- Bűnügyi igazgatási alapszak
Szakirányú továbbképzés
- Bűnmegelőzési szervező
- Kriminalisztika szakértő
Rendőrszervező továbbképzés

Szakirányok tantárgy, óra-, és vizsgarendje
Letölthető formanyomtatványok

Fizikai felvételi előkészítő tanfolyam
Fizikai felvételi előkészítő tanfolyamot szervez a Rendőrtiszti Főiskola, melynek célja, hogy a főiskolánkra jelentkezők sikeresen teljesítsék a fizikai alkalmassági felvételi követelményeit. Tapasztalataink szerint a felvételizők 30-40%-a „elvérzik” ezeken a próbákon. A sikertelenség elsődleges oka a szakszerűtlen felkészülés.
A hatékony végrehajtás érdekében tanfolyamot szervezünk, melynek programja és követelményei megegyeznek a fizikai alkalmassági felvételi vizsga követelményeivel.
Tovább a részletekre

Tanszékek, Intézetek:
* Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék
* Büntetés-végrehajtási Tanszék
* Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék
* Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
* Határrendészeti Tanszék
* Idegennyelvi Intézet
* Informatikai Intézet
* Katasztrófavédelmi Tanszék
* Közbiztonsági Tanszék
* Kriminalisztikai Tanszék
* Pszichológiai Tanszék és Laboratórium
* Társadalomtudományi Tanszék
* Testnevelési és Küzdősportok Tanszéke
* Vám- és Pénzügyőri Tanszék
* Vezetéselméleti Tanszék


1/5

Elfogadott fizetőeszközök

  • Átutalás
  • Készpénz
  • Sulicsekk