Pagerank ellenőrzés
Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet

Alapítványi iskola, Diákszálló / Kollégium, Egyházi iskolák, Felnőttképző, Főiskolák, Tanárképző iskola, Távoktatás / Levelező, Bölcsészettudomány, Természettudomány (Észak-Magyarország » Heves » Eger)
Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet Cím: 3301 Eger, Foglár Gy. utca 6. Web: www.eghf.hu Telefon: +36(36) 312-916 Fax: +36(36) 321-953 E-mail cím: rektor@eghf.hu
Térkép: 3301 Eger, Foglár Gy. utca 6.

Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény. A főiskola szervezését Egerben Telekessy István püspök 1700-ban kezdte el. 1704-ben kezdődött el az oktatás, de az intézet alapítólevelét csak 1709-ben adta ki Telekessy püspök. Az épület a 18. század második felében nyerte el mai formáját. Az intézmény barokk stílusú kápolnájának kifestése 1825-ben történt. Az alapítástól kezdve folyamatos a teológiai oktatás. 1951-ig csak az egri egyházmegye papnövendékei tanultak itt, jelenleg a debrecen-nyíregyházi és a váci egyházmegyék papjainak a képzése is itt történik.1989-től pedig a határokon túlról is érkeznek magyar anyanyelvű hallgatók. A főiskola kihelyezett tagozata Vácon működik, ahol előkészítő jellegű tanulmányokat folytatnak az első éves teológus hallgatók (propedeuticum).
Az Intézményben jelenleg háromféle képzési forma létezik. Nappali tagozaton osztatlan teológus-lelkész szak (6 év). A bolognai folyamatnak megfelelően a hittanárok képzése két ciklusban történik. A kateketika-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA képzés, 6 félév) elvégzése után a hittanárok képzése (MA, 5 félév) az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben történik.
A főiskolához tartozik a Szent János Továbbképző Központ, amely az intézmény új épületszárnyában található. Az Egri Egyházmegye felnőttképző intézménye. Lelkigyakorlatokat és tanfolyamokat szervez világ híveknek a hitben való elmélyülés céljából.
A főiskola könyvtára kb. 45 ezer kötetből áll, amely főként történelmi, filozófiai és teológiai anyagot tartalmaz. Csak a főiskola tanárainak és hallgatóinak belső, házi használatára szolgál.
A főiskola kultúrtörténeti vonatkozású eseménye: 1844 februárjában Petőfi Sándor néhány napig a Papnevelői Intézet vendége volt. Itt írta meg a kispapok körében „Egri hangok” c. költeményét.

Jelenlegi képzéseink

1. Teológus szak (osztatlan képzés)
Végzettségi szintje: teológus MA
Képzési forma: nappali (12 félév)
Csak papságra készülőknek!

2.Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA)
Végzettségi szinte: BA
Képzési forma: levelező (6 félév)
Megjegyzés: az EKF hallgatói közül fel kell venni az 50 kredites modult azoknak, akik második szakként a hittanár-nevelõ mester szakot akarják felvenni.

3. Hittanár-nevelõ mesterszak (MA)
Végzettségi szinte: egyetemi (tanári mesterszak)
Képzési forma: levelező (5 félév, a katekéta BA után)
Közös képzés az Eszterházy Károly Főiskolával (tanári modul)

4. Részismereti képzés
50 kredites teológiai felkészítő modul (MA hittanár-nevelő képzéshez) EKF hallgatóinak is ajánljuk,akik második tanári szakképzettségként hittanár-nevelő tanári képzést szeretnének választani az EGHF-en.

Meghirdetett szakok 2011/2012-es tanévre
FELVÉTEL az Egri Hittudományi Főiskola nappali és levelező tagozatára
A 2011-2012-es tanévben főiskolánk a következő szakokat indítja:
* Teológus szak (MA)
o csak papságra készülő fiataloknak (jelentkezés a püspököknél)
* Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak képzése (BA)
o 6 félév nappali és levelező tagozaton (ez vezet a Hittanár-nevelő MA diplomához)
* Hittanár-nevelő tanári mesterszak (MA, 5 félév)
o Azok számára, akik elvégezték a katekéta-lelkipásztori munkatár szakot(3 év)
o Azok számára, akik hittanár-nevelő főiskolai diplomával (EKF-en szerezték) rendelkeznek, csak 2 féléves kiegészítő képzés keretében,
o Azok számára, akik hittanári diplomával rendelkeznek (Váci levelező tagozaton végeztek, 4 féléves kiegészítő képzés keretében

Tehát folytatódik a hittanár irányultságú képzés intézményünkben, de a hagyományos hittanár diplomát felváltja a hittanár-nevelő (kizárólag egyetemi) MA diploma, s ezt a bolognai rendszerben 3+2 év alatt lehet elérni.
Ennek 3 éves alapszakja, a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak - mely BA diplomával záruló alapszak - kerül meghirdetésre levelező tagozaton. Kizárólag erre az alapszakra épülve léphet be valaki a hittanár-nevelő + 2 éves MA diplomát adó képzésbe. Ez a képzés nálunk továbbra is az Eszterházy Károly Főiskolával közösen valósul meg.
Az EKF-en tanuló első éves hallgatók, akik tanári diplomát akarnak szerezni, az első év végén mint második tanár-szakot felvehetik a hittanárit. Ennek föltétele, hogy az első ciklusban(3 év BA) 50 kreditet értékű tanegységet kell felvenniük a hittanári szak tantárgyaiból, hogy továbbléphessenek a hittanári mesterszakos képzésbe.

FIGYELEM - ÚJ KÉPZÉSI FORMA:
Két féléves(Egerben végeztek) és négy féléves(Vácon végeztek) tanári mesterszak (egyetemi kiegészítő) azok számára, akik nálunk hittanár-nevelő diplomát szereztek!
Akik az EKF-en kétszakos formában szereztek hittanári diplomát, azok egyidejûleg a másik szakon is mesterképzésre jelentkezhetnek.
Akár államilag támogatott formában is, mivel a törvény szerint 12 félév állami támogatás vehető igénybe egy-egy hallgató esetében.

A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei:
Papképzés esetén a jelölteknek az illetékes Püspököknek, illetve az Egyházmegyei Hivatal címére kell küldeni jelentkezésüket.
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak és hittanár-nevelő mesterszak esetén a Hittudományi Főiskoláról kell kérni saját jelentkezési lapot, s oda is kell benyújtani azt.

Jelentkezési határidők:
Minden képzés esetén: május 15.
A felvételi időpontjának kiértesítése a jelentkezés után írásban történik.

A felvételi kérelemhez feltétlenül csatolni kell mindenkinek:
* részletes önéletrajzot,
* az érettségi bizonyítványt
* a keresztlevél, plébánosi ajánlás

A felvételi vizsga anyaga és a kötelező irodalom a papképzés, teológus képzés és a levelező tagozatos katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon:
általános hittani ismeretek a következő könyvek alapján
* Magyar Katolikus Katekizmus, Bp. 1995.
* Hitünk és életünk c. középiskolai hittankönyv
* Biblia

A felvétel elbírálásának módja egységesen:
Levelezős katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak képzés esetén a felvételi vizsga eredménye alapján a felvételi bizottság dönt a felvételről. Katekéta-lelkipásztor szak esetében csak írásbeli vizsga van. A felvételhez elég a középszintű érettségi.
A hittanári-nevelő tanári mesterszak (MA) való felvételről a főiskola dönt a korábbi diploma eredménye alapján

Papképzés esetén:
A felvételi bizottság javaslata alapján a megyéspüspök dönt a felvételről.

Szent János Ház
A Szent János Továbbképző Központot és Lelkigyakorlatos Házat dr. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben. Az Intézmény Eger történelmi belvárosában fekszik, egy épületegységet alkotva a Hittudományi Főiskolával és az Érseki Szemináriummal. Az Intézmény elsődleges célja: a régió lelki és szakmai felnőttképzése. Emellett a Továbbképző Központ szolgálni kívánja az egész Magyar Katolikus Egyház megújulását, a keresztény kultúra és erkölcs megismertetését, valamint keresztény szellemiségű közéleti célokat.

Működése:
Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad:
* lelkigyakorlatoknak (pl.: ifjúsági, egyházközségi, pedagógus…)
* lelkiségi mozgalmak programjainak (pl.: Házas Hétvége, Cursillo…)
* kurzusoknak (pl.: családpasztorációs képzés, hitoktatók továbbképzése…)
* konferenciáknak
* bármilyen vallási jellegű programnak

Az Intézmény nyitott minden olyan rendezvény befogadására, amely összhangban van a keresztény értékekkel (pl.: országos helyesírási verseny, orvos továbbképzés, vegyészkonferencia…).

Jelentkezési lapok

1/3

Elfogadott fizetőeszközök

  • Átutalás
  • Étkezési jegyek
  • Készpénz