Pagerank ellenőrzés
Módszertani Bölcsőde

Alapítványi bölcsőde, Bölcsődék, Óvodai / bölcsődei étkeztetés, Önkormányzati bölcsődék (Közép-Dunántúl » Komárom-Esztergom » Tatabánya)
Módszertani Bölcsőde Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok u. 27. Web: www.modszertanibolcsode.hu Telefon: +36 (34) 311-462 Fax: +36 (34) 311-462 E-mail cím: mszti@t-online.hu
Térkép: 2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.

A Módszertani Bölcsőde azon családoknak nyújt szolgáltatást, amelyekben kisgyermeket nevelnek. A város központjában, szép, ligetes környezetben működik bölcsődénk, a gyermekalapellátás részeként a családban nevelkedő kisgyermekek nappali ellátását biztosítja, valamint kisgyermek nevelési centrumként funkcionál.

A gyermekek és a család szolgálatában számos szolgáltatással igyekszünk hozzájárulni a gyermeknevelés perceihez:
» Baba-Mama Klub
» Gyermekfelügyelet
» Angyalkert
» Családi napközi

Hogyan kerülhet gyermeke hozzánk?
A bölcsődei felvételhez a szülő személyes jelenléte szükséges aki igényli a gyermek bölcsődei napközbeni ellátását. A tatabányai gyermekek a Mártírok u. 27. szám alatt található bölcsődében kerülnek elhelyezésre, a vidéki gyermekek számára regionális hálózatunkban találhat elhelyezést csemetéje számára a kedves szülő.

A családok érdekében lehetőségeinkhez képest többfajta szolgáltatást végzünk
1. Csoportokban gyermekfelügyeletek vállalása - megállapított szolgáltatási díj
ellenében
2. Baba-Mama Klub szervezése GYED-en GYES-en lévő anyák és gyermekeik részére tanácsadással - programkínálattal - étkezés igénybevételével
3. Somadrin Sóterápiás lehetőségek 0 - 6 éves korú gyermekek asztmatikus, allergiás kezelésére
4. Ayres terápia a magatartás zavaros és hiperaktív gyermekek számára, de a bölcsődés korú egészséges gyermekek fejlődését egyaránt szolgálja
5. Vendégétkeztetés gyermekek és felnőttek részére helyben történő fogyasztással és éthordóban való elszállítással
6. Akkreditált tanfolyamok, szakmai napok, egészségnapok szervezése
7. Szakértői tevékenység ellátása felkérés alapján bölcsődei tevékenység céljából
8. Alkalmanként népi tánc gyógytorna a csoportokban

A Baba-Mama Klub céljai
- A városban és városkörnyéken GYED-en GYES-en lévő kismamák és gyermekeiknek teremtsen a gyermek korának és tevékenységi igényének megfelelő elfoglaltságot.
- Helye: a bölcsődei Oktatási részlege, ahol 2 csoport nagyságú terem a kiegészítő helyiségekkel áll rendelkezésekre. Gyermekközpontú szempontok alapján berendezett teremben megfelelő bútorokkal, játék állnak rendelkezésekre.
- Ideje: minden hét szerda 9 - 12 óráig
- Lehetőségek:
1. játéktevékenység
2. szaktanácsadás
3. étkezés igénybevétele
4. egymással történő kommunikáció
- A szülőknek előre nem szükséges bejelenteni a részvételi szándékot. A foglalkozások nyitottak.
A klub háziasszonya: Szabó Jánosné vezető helyettes
- A klub lehetőséget ad arra, hogy a bölcsőde gondozónő - nevelő centrum funkcióját gyakorolja.
- A változatos játéklehetőségek, ismerkedés az együtt-játszás vonzó lehetőséget teremt a gyermekes szülőknek. A klub háziasszonya segíteni tudja tanácsaival az étkezési, valamint a nevelési gondokra is tud lehetőséget kínálni. A foglalkozásokon időnként előadásokat és konzultációkat is szervezünk más szakemberekkel. (pedagógus, orvos, bölcsődevezető, élelmezésvezető, gondozónő).

Térítés:
* a szolgáltatás költsége
* étkezés: nyersanyagnorma + ÁFA + rezsiköltség
* A díjak megállapodása évente történik
* Felelőse: Szabó Jánosné bölcsődevezető helyettes

Gyermekfelügyelet
A bölcsődei csoportok üres fekvőhelyein történik. A bölcsődei alapellátást igénybe nem vehető gyermekek számára 6 éves korig a rendeletben (15/1998. (IV.30.) NM) foglaltak szerint.
Külön felvételi könyv szolgál a felügyeletet igénybevevő gyermekek számára, mivel ez után a bölcsőde nem igényelhet állami normatívát.

A gyermek részéről szükséges:
1. orvosi igazolás az egészségi állapotáról
2. "jelentés 0 - 6 éves fiú és leány gyermekekről" szóló igazolás
3. bölcsődei alapcsomag (az önkormányzat által elfogadott listával)

A továbbiakban a beszoktatás, családlátogatás és a csoportban történő gondozás nem különböztethető meg az alapellátásban gondozott - nevelt gyermektől. A családdal történő kapcsolat szintén hasonlóan zajlik. A különböző bölcsőde - család beszoktatás ugyanúgy meghívást kapnak, mint az alapellátásba bekerülő gyermekek. Térítési díj: évente megállapított.

Népi tánc
A bizonyos gyermekcsoporton a szülők kérésére népi táncot szerveztünk. A népi tánc lépései és koreográfiája egyszerű megfelel a 2,5 - 4 - 4 éves gyermekek értelmi és mozgásfejlődésének.

Cél: A népi tánc örömet adó tevékenység legyen, érezzék a gyermekek a megvalósulását.
Az énekek és a ritmus a koruknak megfelelően egyszerű, könnyen megvalósítható.
A gyermek számára, lehet más tevékenység és játékforma, nem kötelező, akkor vesz részt benne alkalmakkor, ha kedve van hozzá és részvétele az önkéntességen alapul. Mivel a tevékenység a csoportszobában történik lehetősége van az ügyes gyerekeknek a megszokott játékát folytatni és végezni. Kivitelezője: intézményen kívüli tanárnő, aki megismerkedik a gyermekekkel és jól ismeri őket. A gondozónők együtt táncolnak a gyerekekkel.

Somadrin sóterápia
A Somadrin sóterápia jótékony hatással van az asztmatikus jellegű, allergiás megbetegedésekre, a gyermekek immunrendszerének erősítésére. Somadrin sóterápia kezelési helye: az oktatási részleg átadójában kialakított sóbarlang. A barlangot a Somadrin Kft. Építette ki a Komárom - Esztergom Megyei Egészségvédelmi Alapítvány, a Módszertani Bölcsőde és a "Napsugár Alapítvány a Módszertani Bölcsődéért" támogatásával.

A gyermekek részvétele:
* Csak az a gyermek vehet részt a terápián, akinek a szülei kérik - a folyadék vásárlását szülői támogatásból egészítjük ki.
* Egy alkalommal maximum 8 gyermek vehet részt a barlangban, játékos körülmények között a terápián. (helyben gyermekközpontú berendezés, játékeszközök, gondozónős felügyelet.)
* A bölcsőde csoportjainak beosztása a teremben került kifüggesztésre
* Általában egy-egy csoport hetente 2 % vesz részt
* A szülői támogatást a csoportvezetők gyűjtik össze, nyugta ellenében és az összegyűjtött pénzt az élelmezésvezetőnek adják át
* Az élelmezésvezető feladja a bevételt, mely a bölcsőde költségvetésének egyéb bevételét képezi, melyből a Somadrin folyadékot vásároljuk
* Somadrin folyadékot cseréli: Schmidt Emília

ANGYALKERT
A Módszertani Bölcsőde AGYALKERT Korai fejlesztő csoporja azoknak a családoknak nyújt szolgáltatást, amelyben sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek. A város központjában szép, ligetes környezetben működnek a csoportok bölcsődénkben, a családban nevelékedő gyermekek nappali ellátását, korai fejlesztését, fejlesztő felkészítését biztosítják, részlegesen integrált formában.A gyermekek felvételéhez a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata szükséges. A bölcsődei adaptációt a család és bölcsőde megfelelő együttműködése könnyíti és segíti.

Fejlesztő tevékenységünk alapja a szülőkkel való együttműködés, és a jó kapcsolatépítés. Pszichológusunk traumafeldolgozó szülőcsoportot vezet, ezzel segítve a családok életvezetési funkcióját.A foglalkozásokat kiegészíti az Ayres és a Sóterápiás szolgáltatás.

Tárgyi környezet:
1. A gyermekek igényei szerint berendezett csoportszobák
2. A nagymozgás fejlesztést szolgáló eszközök: pl.: golyófürdő, mozgásfejlesztő hajó, hengerek stb.
3. Szem-kéz koordinációt, finommotorikát elősegítő játékok.
4. Kognitív funkciót fejlesztő barátságos, gyermekcentrikus környezet.

Személyi környezet:
1. Empatikus, gyermekszerető gondozónők
2. A gyermekek fejlesztését végző kitűnő speciális szakember gárda; gyermekszakorvos, klinikai gyermek-szakpszichológus, gyógypedagóus, logopédus, konduktor.
3. A családokat segítő, a habilitációt - rehabilitációt-kordináló vezetés

Milyen gyermekeket fogadunk?
1. Vele született vagy szerzett egészségkárosodott gyermekeket (mozgás, értelmi vagy halmozottan sérült)
2. Mentális retardációval küzdő gyermekeket
3. Táplálék allergiában szenvedő gyermekeket

Milyen fejlesztést biztosítunk? Egyéni és csoportos fejlesztést a gondozónők és a speciális szakemberek folyamatosan részvételével a hollisztius szemléletmód alapján.A bölcsőde módszertani továbbképző feladataVégzi a módszertani és továbbképző feladatokat, a Közép- Dunántúli Régióban, részt vesz tudományos kutatásokban, gyakorló intézménye a szociálpolitikai szakterületen tanulóknak és dolgozóknak.

A fejlesztés területei általában
- Motoros funkciók:
1. nagymozgás fejlesztése
2. manipuláció fejlesztése
3. testséma fejlesztése
4. szociabilitás fejlesztése

- Általános képességek:
1. kognitív funkciók fejlesztése
2. kommunikáció fejlesztése
3. önellátás fejlesztése

Ayres terápia:
A szenzoros integrációs terápia az Ayres szobában vagy a csoportszobában elhelyezett eszközök segítségével valósul meg.

A módszer elemei:
1. Taktilis és vesztibuláris rendszer integrálása
2. Primitív csecsemőkori reflexek leépítése
3. Szemmozgások normalizálása
4. A test két oldalának integrálása
5. Vizuális forma és térpercepció fejlesztése

A gyermekek gondozását-nevelését napközben a csecsemő- és gyermekgondozónők illetve szakgondozónők végzik. A korai fejlesztéssel és fejlesztő felkészítéssel szintén a gondozónők és gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus, klinikai gyermekszakpszichológus, gyermekszakorvos foglalkoznak.

A spciális csoport (SNI) folyamatosan feltöltött, nagy az ellátás iránti igény, ahhoz, hogy bekerüljön valaki az ellátásba, korán kell gyermekét előjegyeztetni.

Somadrin sóbarlang
Folyamatos használata jó hatással van a gyermek immunrendszerének erősödésére,az asztmás és allergiás betegségek kezelésére.A gyermekek a Somadrin szobában játszva gyógyulnak, amikor belélegzik a párolgó folyadékot,melynek részecskéi gyógyító ásványokat tartalmaznak.

BEIRATKOZÁS / FELVÉTEL
Hogyan nyerhetnek felvételt a gyermekek bölcsődénkben?
A gyerekek felvételét a TMJV Képviselő Testülete által leadott jogkörben a bölcsőde vezetője végzi.

Bölcsődébe járhat minden olyan kisgyermek akiknek:
* szüleik vagy nevelőik dolgoznak
* betegségük vagy egyéb ok miatt ellátásukról nem tudnak gondoskodni
* azon gyermekek akik testi illetve szellemi fejlődésük érdekében állandó felügyeletre napközbeni ellátásra szorulnak
* akit egyedülálló vagy idős korú személy nevel, akivel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek (kivéve azt, akire jár a gondozási segély - díj vagy ápolási díj)
* akinek szülője - gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni

A gyermek felvételét kérheti: a szülő (gondviselő). Bölcsődei ellátását javasolhatja a gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A bölcsődei felvételhez a szülő személyes jelenléte szükséges aki igényli a gyermek bölcsődei napközbeni ellátását. Tatabánya városban lakó családok gyermekeit gondozhatja nevelheti a bölcsőde.

A felvételhez szükséges:
1. Munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről
2. Orvosi igazolás - státusz lap - környezet fertőző mentessége
3. Sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs szakmai bizottság véleménye
4. A gyermek lakcíme

Szolgáltatásban gondozott - nevelt gyermekek felvételéhez a munkáltatói igazoláson kívül minden iratra szüksége van. Felvételt követően kezdődik a gyermek adaptációs időszaka a szülővel történő beszoktatás vagy a fokozatos beszoktatás.

Ha a gyermek 3 évét betöltötte és - bölcsődei gondozás - nevelésben részesült - de testi vagy szellemi szinte alapján nem érett az óvodai nevelésre 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A sajátos nevelési igényű gyermekek pedig 6 éves korig kaphat a bölcsődében korai fejlesztést és fejlesztő felkészítést.

KONTAKT
- A bölcsőde teljes neve:
Tatabánya Megyei Jogú Város Módszertani Bölcsőde, Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
- Címe: 2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.
- Telefon: 34/311-462
- E-mail: mszti@t-online.hu
- Fax: 34/311-462
- Bölcsődevezető neve: Balogh Lászlóné
- Bölcsőde alapítványának éve: 1971
- Férőhely száma: 92 fő


1/4

Szolgáltatások

 • Állatok védelmére nevelés
 • Beszoktatás
 • Egészséges étkeztetés
 • Értelmi / érzelmi szociális fejlesztés
 • Gyermekközpontú nevelés
 • Gyermektorna
 • Játékos nyelvoktatás
 • Játszódélután
 • Kirándulások szervezése
 • Kislétszámú csoportok
 • Koordinációs képességek fejlesztése
 • Környezethez való szoktatás
 • Kreatív foglalkozások
 • Logika fejlesztése
 • Napközi
 • Önállóságra nevelés
 • Orvosi / védőnői felügyelet
 • Preventív lábboltozat és tartásjavítás
 • Személyiségfejlesztés
 • Vízhez szoktatás

Elfogadott fizetőeszközök

 • Átutalás
 • Készpénz