Pagerank ellenőrzés
Bálint Márton Általános- és Középiskola

Általános Iskolák, Gimnáziumok, Informatikai iskola, Kéttannyelvű intézmény, Középiskolák, Nyelvi tagozatos intézmény, Önkormányzati iskolák, Turisztika (Közép-Dunántúl » Pest » Törökbálint)
Bálint Márton Általános- és Középiskola Cím: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. Web: www.balintsuli.hu Telefon: +36(23) 335-639 Fax: +36(23) 335-639 E-mail cím: balintsuli@torokbalint.hu
Térkép: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.

A törökbálinti Kísérleti Általános Iskola 1985. augusztus 29-én létesült az akkori Művelődési Minisztérium, Pest Megye Tanácsa és Törökbálint Nagyközség Tanácsa megállapodásának eredményeként. Alapításkor 1-8 osztályos általános iskola, amely az értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) fejlesztő és kísérleti helye volt egyben.
1999. július 1-től a Törökbálinti Önkormányzat saját fenntartásába vette vissza az iskolát.
Intézményünk fennállása óta több funkciót is ellátott az éppen érvényes fenntartói alapító okirat szerint. Törökbálint Város Önkormányzata a 268/2007. (VIII.30) ÖK határozatával módosította az alapító okiratunkat.

Az intézmény típusa:
- 8 évfolyamos általános iskola,
- 5 évfolyamos angol-német nyelvet emelt szinten oktató gimnázium,
- 5 évfolyamos általános tantervű gimnázium,
- 5 évfolyamos szakközépiskola
- műszaki szakterület: informatika szakmacsoport,
- gazdasági-szolgáltatás szakterület: idegenforgalom-vendéglátás szakmacsoport,
- 2 évfolyamos OKJ szakképzés (közép- és felsőfokú szinten).

Az intézményben alkalmaként az egyes funkciók összevontan működnek pl. 11. osztályban a gimnázium, az informatikai szakmacsoport és az idegenforgalom vendéglátás szakmacsoport közismereti órákon együtt, szakmai és fakultációs órákon bontásban vesznek részt. 2004-2005-ös tanévben indult utoljára 6 évfolyamos gimnázium. Az 5 évfolyamos középiskolai képzés nyelvi előkészítő osztállyal indul, majd a klasszikus 4 évfolyam következik. Ennek megfelelően néhány éven belül a középiskolai általános képzés a 9-13. évfolyamra, a szakképzés specifikációs szakasza a 1/14. és a 2/15. évfolyamra tolódik.

Tantárgyak és óratervek
Az iskolába jelentkező Tanulók felvételének elvei

Intézményünk elsők között csatlakozott az Emberi erőforrások fejlesztése c. világbanki ifjúsági szakképzési programhoz (1991-1996), amelynek keretében két szakmacsoportban (informatika, vendéglátás-idegenforgalom) folytatunk képzést. Az első évfolyamot az 1991/92-es tanévben iskoláztuk be, az utolsó világbankos osztály 2001/2002-ben végezett. Az intézmény minden érettségi előtt álló világbanki osztályának tanulói megközelítőleg fele-fele arányban vesznek részt a két szakmacsoport képzésében. A közismereti tárgyakat összevontan, a szakmai tárgyakat szakmacsoportokban oktatjuk. A világbanki program közismereti tantárgyi rendszerét bővítve alkalmazzuk, így lehetnek olyan tantárgyak (pl.: filozófia, gazdálkodási ismeretek, utazás-turizmus, művészettörténet stb.), melyeket eltérően a világbanki programtól intézményünkben vagy kötelező vagy kötelezően választható vagy szabadon választható formában kínálunk föl a tanulók részére. Olyan is előfordul, hogy szakképzős osztályainkban bizonyos tantárgyakat az érettségi évében csak fél évig tanulnak a fiatalok.
További tájékoztató

ECDL
BÁLINT MÁRTON
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA
Hivatalos ECDL oktató- és vizsgaközpont

Az ECDL-hez kapcsolódó oktatásnak több éves hagyományai vannak Magyarországon. A képzésekre és vizsgákra már 14 éves kortól lehet jelentkezni, amit sok középiskolás ki is használ, hogy egy “megerősített” középfokú végzettséget szerezzen, amely a továbbtanulási esélyeit is növeli, mivel – a nyelvismerethez hasonlóan – az ECDL által nyújtott tudás már alapkövetelménye bármely diploma megszerzésének.

ECDL vizsgafeltételek
ECDL vizsgaidőpontok

Aktuális hírek
Tanárok
Házirend

1/4

Elfogadott fizetőeszközök

  • Átutalás
  • Étkezési jegyek
  • Készpénz
  • Sulicsekk